16 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 16 de juny de 2008
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 16 de junio de 2008

Cap comentari: