19 de juny 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 19 de juny de 2008
TITULAR: Els nens de 3 a 16 anys no pagaran als autobusos de Lleida
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 19 de junio de 2008
TITULAR: Los niños de 3 a 16 años no pagaran en los autobuses de Lleida

Cap comentari: