08 d’octubre 2011

Entrevista a la Televisió de Lleida, a partir del minut 00:40:30 del programa.
Entrevista en la Televisión de Lleida, a partir del minuto 00:40:30 del programa.