08 d’octubre 2011

Inaugurant l'exposició de l'amic Kap dins la Biennal Humoràlia 2011.
Inaugurando la exposición del amigo Kap dentro de la Bienal Humoràlia 2011.
Inaugurant amb la Divina Drudis, representant del Cercle de Belles Arts de Lleida.
Inaugurando con la Divina Drudis, representante del Círculo de Bellas Artes de Lleida.
L'equip d'Humoràlia i la Divina Drudis brindant amb la autocaricatura del Kap.
El equipo de Humoràlia y la Divina Drudis brindando con la autocaricatura del Kap.