02 d’abril 2009

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 1 d'abril de 2009
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana el dia 1 de abril de 2009
-Pom-pom... porropom
-Pom-pom... porropom
-Pom-pom... porropom
-Farrús, ¿se puede saber qué haces?
-¡Ya noto que se acerca la Semana Santa!