10 d’abril 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 9 d'abril de 2009
TITULAR: Els nous ministres prenen possessió dels seus càrrecs

La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 9 de abril de 2009
TITULAR:
Los nuevos ministros toman posasión de sus cargos