06 d’abril 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 6 d'abril de 2009
TITULAR:
Primera reunió de Zapatero i Obama a Praga
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 6 de abril de 2009
TITULAR:
Primera reunión de Zapatero y Obama en Praga

-¡Ya tengo la foto! ¡Ya tengo la foto!