02 d’abril 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 31 de març de 2009
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 31 de marzo de 2009