03 d’abril 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 3 d'abril de 2009
TITULAR:
Els G20 acorden aplicar mesures anticrisi
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 3 de abril de 2009
TITULAR: Los G20 acuerdan aplicar medidas anticrisis