13 d’abril 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 13 d'abril de 2009
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 13 de abril de 2009