10 de març 2009

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 8 de març de 2009
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana el dia 8 de marzo de 2009
-¡Va por usted!
-Mamaaaa...
-... no me quiero vacunaaar