01 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 1 de març de 2009
Titular: El Bisbe Piris se sent assetjat per la premsa
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 1 de marzo de 2009
TITULAR: El Obispo Piris se siente acosado por la prensa
-Señor Obispo, ¿cómo está lo del Diocesano?