26 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 25 de març de 2009
TITULAR:
Polèmica per la comunicació de retirada de Kosovo
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 25 de marzo de 2009
TITULAR:
Polémica por la comunicación de retirada de Kosovo
-Ejem
-What?
-Nosvamosdekosovo
-Ya lo he dicho
-?