18 de març 2009

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 18 de març de 2009
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana el dia 18 de marzo de 2009
-?
-Supongo que no hace falta que te pregunte como te ha ido el examen de lenguaje, no?