16 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 16 de març de 2009
Titular: Els advocats laboralistes amb més feina per la crisi
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 16 de marzo de 2009
TITULAR: Los abogados laboralistas con más trabajo por la crisis
-¿Crisis? ¿Qué crisis?