07 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 7 de març de 2009
Titular: La Llei d’Educació de Maragall rep 1.857 esmenes
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 7 de marzo de 2009
TITULAR: La Ley de Educación de Maragall recibe 1.857 enmiendas
-¿Estas són tus notas? ¡Hermanito, que desastre!