16 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 12 de març de 2009
Titular: La Paeria multarà les constructores que danyin els arbres
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 12 de marzo de 2009
TITULAR: La Paeria multará las constructoras que dañen los árboles
-¿Árbol? ¿Qué árbol?