11 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 11 de març de 2009
Titular: Continua l’enderroc de la caserna de la Urbana
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 11 de marzo de 2009
TITULAR: Continua el derribo de la caserna de la Urbana