24 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 21 de març de 2009
TITULAR:
L'exèrcit espanyol es retirarà de Kosovo
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 21 de marzo de 2009
TITULAR:
El ejército español se retirará de Kosovo