24 de març 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 20 de març de 2009
TITULAR:
Jornada de vaga i manifestacions dels mestres
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 20 de marzo de 2009
TITULAR:
Jornada de paro y manifestaciones de los maestros
-¡Doctor, no se que me pasa pero hoy todo el dia que me silban los oidos!