10 de novembre 2008

El passat octubre es va celebar a Lleida Humoreix 2008 amb la participació de 18 caricaturistes, organitzat per l'Eix Comercial de Lleida i Humoràlia
El pasado octubre se celebró en Lleida Humoreix 2008 con la participación de 18 caricaturistas, organizado por el Eix Comercial de Lleida y Humoràlia
--------------------------------------------------------------
En la foto el moment en que Kap va fer la caricatura de l'Alcalde de Lleida. D'esquerra a dreta, la regidora de Cultura Montse Parra, el president de l'Eix Comercial de Lleida Carles Fontova, l'alcalde de Lleida Àngel Ros, Kap i jo mateix com president d'Humoràlia.
En la foto el momento en que Kap hizo la caricatura del Alcalde de Lleida. De izquierda a derecha, la concejala de Cultura Montse Parra, el presidente de l'Eix Comercial de Lleida Carles Fontova, el alcalde de Lleida Àngel Ros, Kap y yo mismo como presidente de Humoràlia.