20 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 20 de novembre de 2008
TITULAR: L’OCDE preveu una forta caiguda de l’economia espanyola
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 20 de noviembre de 2008

TITULAR: La OCDE prevee una fuerte caida de la economia espanyola
ECONOMIA ESPAÑOLA