08 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 8 de novembre de 2008
TITULAR: Montilla creu que avançarà la negociació pel finançament
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 8 de noviembre de 2008
TITULAR:
Montilla cree que avanzará la negociaicion para la financiación