14 de novembre 2008

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 14 de novembre de 2008
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana el dia 14 de noviembre de 2008
-¡Això també ho faig jo, sembla fàcil!
-¿Has vist quins preus?
-¡Ondia!
-¿On vas ara?
-¡A comprar pintures!