05 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 5 de novembre de 2008
TITULAR: Utilitzaran helicòpters per buscar cavalls al Pirineu
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 5 de noviembre de 2008
TITULAR: Utilitzaran helicópteros para buscar caballos en el Pirineu