01 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 1 de novembre de 2008
TITULAR: L’economia espanyola retrocedeix
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 1 de noviembre de 2008
TITULAR: La economia española retrocede