06 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 6 de novembre de 2008
TITULAR: Obama serà el nou president dels Estats Units
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 6 de noviembre de 2008
TITULAR: Obama será el nuevo presidente de los Estados Unidos