17 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 17 de novembre de 2008
TITULAR: Els G-20 acorden treballar junts per sortir de la crisi
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 17 de noviembre de 2008

TITULAR: Los G-20 acuerdan trabajar juntos para salir de la crisis
-"Gevintito de mi vida"
-Anda, ven a dormir que mañana has de seguir buscando trabajo