13 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 13 de novembre de 2008
TITULAR: Continua la demolició del monolit de la plaça Cervantes
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 13 de noviembre de 2008

TITULAR: Continua la domolición del monolito de la plaza Cervantes