29 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 29 de novembre de 2008
TITULAR: El Govern aprova injectar 11.000 milions per a obra pública
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 29 de noviembre de 2008

TITULAR: El Gobierno aprueba injectar 11.000 millones para la obra pública