02 de novembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 2 de novembre de 2008
TITULAR: 4º atracament en tres mesos a la benzinera dels Magraners
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 2 de noviembre de 2008
TITULAR: 4º atraco en tres meses a la gasolinera de los Magraners
GAS-OIL
SIN PLOMO
ATRACOS