02 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 2 de febrer de 2009
TITULAR: Empresaris i institucions catalanes compren Spanair
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 2 de febrero de 2009
TITULAR:
Empresarios e instituciones catalanas compran Spanair