20 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 20 de febrer de 2009
Titular: La Garrafeta unirà Lleida i Balaguer cada dissabte
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 20 de febrero de 2009
TITULAR: La Garrafeta unirá Lleida y Balaguer cada sábado