14 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 14 de febrer de 2009
TITULAR: El PP vol recusar Garzón per “enemistad manifiesta”
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 14 de febrero de 2009
TITULAR:
El PP quiere recusaa a Garzón por “enemistad manifiesta”