28 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 28 de febrer de 2009
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 28 de febrero de 2009