13 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 13 de febrer de 2009
TITULAR: Aragó vol emprendre accions legals per l’art sacre
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 13 de febrero de 2009
TITULAR:
Aragón quiere tomar acciones legales por el arte sacro

CONSORCIO DEL MUSEO DE LLEIDA
-¡Vamos a empurar a esos chorizos!
-¿Chorizos? Aquí no hay chorizos... ¡Hay BUTIFARRA!