09 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 8 de febrer de 2009
TITULAR: Un càmping dòna roulotes a l'Associació Cultural Gitana
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 8 de febrero de 2009
TITULAR:
Un camping da roulotes a la Associación Cultural Gitana