07 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 7 de febrer de 2009
TITULAR: Lleida tindrà 8 noves rotondes
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 7 de febrero de 2009
TITULAR:
Lleida tendrá 8 nuevas rotondas
-¿ya estás así bien temprano?
-¡No és lo que parece!