17 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 17 de febrer de 2009
TITULAR: Hugo Chávez es podria perpetuar en el poder
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 17 de febrero de 2009
TITULAR: 
Hugo Chávez se podría perpetuar en el poder