26 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 26 de febrer de 2009
Titular: Ros diu que les accions judicials d’Aragó no prosperaran
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 26 de febrero de 2009
TITULAR: Ros dice que las acciones judiciales de Aragón no prosperarán
-¡Hey Marcelino, ya puedes disparar, ya... tenemos el edificio blindado!