06 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 6 de febrer de 2009
TITULAR: El Registre Civil de Lleida està colapsat
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 6 de febrero de 2009
TITULAR:
El Registro Civil de Lleida está colapsado
REGISTRO CIVIL DE LLEIDA
TOME UN NÚMERO, UNA TILA Y MUCHA PACIENCIA