09 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 9 de febrer de 2009
TITULAR: Greu incendi forestal a Austràlia
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 9 de febrero de 2009
TITULAR:
Grave incendio forestal en Australia