04 de febrer 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 4 de febrer de 2009
TITULAR: A Lleida ja hi ha més de 24.000 aturats
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 4 de febrero de 2009
TITULAR: En lleida ya hay más de 24.000 parados

PARO