02 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 2 de gener de 2009
TITULAR: Comença l’any...
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 2 de enero de 2009
TITULAR: Empieza el año...