17 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 17 de gener de 2009
TITULAR: Manel Nadal es compromet a estudiar una altra opció per a la Variant Sud
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 17 de enero de 2009
TITULAR:
Manel Nadal se compromete a estudiar otra opción para la Variante Sur
-¿Os parece bien este trazado de la Variante Sur?
-Ha de ser más "variante" hacia el sur
-¡'jones, que hartón de borrar!