11 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 11 de gener de 2009
TITULAR: L’AVE uneix Lleida i Andalusia sense parar a Madrid
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 11 de enero de 2009
TITULAR: El
AVE une Lleida y Andalucia sin parar en Madrid