27 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 27 de gener de 2009
TITULAR: Neix una plataforma contrària a Protegim L’Horta
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 27 de enero de 2009
TITULAR:
Nace una plataforma contraria a Protegim L’Horta
-PROTEJEMOS LA HUERTA
-PROTEJÉMONOS DE PROTEJEMOS LA HUERTA