09 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 9 de gener de 2009
TITULAR: Es dispara l’atur
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 9 de enero de 2009
TITULAR: Se dispara el paro

PARO