18 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 18 de gener de 2009
TITULAR: La pyme diu que les ajudes van a les grans empreses
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 18 de enero de 2009
TITULAR:
La pyme dice que las ayudas van a les grandes empresas