19 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 19 de gener de 2009
TITULAR: Hamas també anuncia l’alto el foc
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 19 de enero de 2009
TITULAR:
Hamas tambien anuncia el alto el fuego